Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Dostawa oleju napędowego w roku 2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby (wewnętrznej stacji paliw) Zamawiającego
oleju napędowego spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. poz. 1680),
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania
jakości paliw ciekłych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 247) oraz parametry normy PN-EN
590+A1:2017-06, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.
Szacunkowa wielkość zamówienia: 40 metrów sześciennych w temperaturze 15°C.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym
każdorazowo telefonicznie, faksem bądź pisemnie przez Zamawiającego, na warunkach
określonych we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).
Zamawiający dopuszcza, iż łączny zakres zamówień w czasie trwania umowy może ulec
zmniejszeniu, o nie więcej niż 10% podanej wielkości szacunkowej. Wykonawcy nie będą
przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia.
Szacunkowa wielkość pojedynczego zapotrzebowania: ok. 5 metrów sześciennych.
Czas każdorazowej dostawy (od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego): 96
godzin.
Olej napędowy musi być dostarczany po każdym zgłoszeniu zapotrzebowania wraz
z dokumentem potwierdzającym spełnianie wymaganych parametrów oleju.
Sposób dostawy oleju do siedziby Zamawiającego, zapewniany przez Wykonawcę, w sposób
zgodnie z obowiązującymi przepisami: transport drogowy, wraz z za- i wyładunkiem.
Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia, z
zastrzeżeniem, że podwykonawca musi posiadać przewidziane przepisami prawa uprawnienia
do wykonywania określonej działalności, jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia
obejmuje działalność tego rodzaju.

Data dodania: 2019-01-09 19:59:53
Data edycji: 2019-01-31 17:02:58
Ilość wyświetleń: 602

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook