Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Do najważniejszych zadań technika architektury krajobrazu należy przygotowywanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, produkcja roślin ozdobnych i materiałów szkółkarskich. Ponadto istotną umiejętnością jest planowanie i projektowanie trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów. Technik architektury krajobrazu musi umieć posługiwać się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji działań. Ciekawą formą wykonywanych zadań w tym zawodzie może stać się tworzenie dekoracji roślinnych do wystroju wnętrz.
 
To kierunek dla tych wszystkich, którzy marzą o założeniu firmy zajmującej się projektowaniem, zakładaniem i pielęgnowaniem ogrodów, ale także dla tych wszystkich, którzy będą mieli możliwość pracy przy zagospodarowaniu terenów zieleni w miastach, którzy zachcą pracować w szkółkach lub je założyć.
 
ZADANIA I CZYNNOŚCI:
Do najważniejszych zadań technika architektury krajobrazu należy przygotowywanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, produkcja roślin ozdobnych i materiałów szkółkarskich. Ponadto istotną umiejętnością jest planowanie i projektowanie trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów. Technik architektury krajobrazu musi umieć posługiwać się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji działań. Ciekawą formą wykonywanych zadań w tym zawodzie może stać się tworzenie dekoracji roślinnych do wystroju wnętrz.
 
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
Technik architektury krajobrazu może pracować w przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni: ogrody, skwery, parki lub w instytucjach, w których znajdują się tereny zieleni (osiedla mieszkaniowe, szpitale, zakłady przemysłowe itp.). Może także być zatrudniony w pracowniach projektujących tereny zieleni, w gminnych wydziałach architektury jako asystent projektanta.
 
Poniżej przedstawiamy istotne informacje związane z nauczanym w szkole zawodem technik weterynarii, a w specyfikacji po prawej stronie można wyszukać szczegółowe dane dotyczące przedmiotów, języków, przedmiotów rozszerzonych i uzyskiwanych kwalifikacji (w ciągu trwania nauki w technikum uczeń na różnych poziomach zdaje tzw. kwalifikacje, które stanowią o uzyskaniu przez ucznia odpowiedniego tytułu zawodowego).
 
  • Przygotowujemy uczniów do zewnętrznego egzaminu zawodowego i matury, a w perspektywie do studiów wyższych. Jako szkoła spełniamy wszelkie normy Ośrodka Egzaminacyjnego, dlatego egzaminy zawodowe zewnętrzne (tzw. kwalifikacje) uczniowie zdają na terenie szkoły.
  • Zapewniamy doskonały poziom nauki, dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze, łączącą wiedzę z praktyką (nasi nauczyciele zawodu technik architektury krajobrazu prowadzą firmy związane z projektowaniem i zakładaniem terenów zieleni).
  • Szkoła jest pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dzięki czemu nasi uczniowie zyskują doświadczenie zawodowe podczas zajęć z kadrą akademicką. Ponadto co roku uczestniczymy w Olimpiadzie WiUR organizowanej przez Uniwersytet zdobywając najwyższe miejsca i wyróżnienia (indeks Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu).
  • Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dzięki bardzo dobrej bazie edukacyjnej do zajęć praktycznych (tzw. cyklu tygodniowym już od II semestru w klasie pierwszej po 4 godz. tygodniowo), do której należą ogrody dydaktyczne, szklarnie, park z zabytkowym drzewostanem, nasi uczniowie zyskują praktyczne umiejętności, co stanowi wyjątkowy atut na tle innych szkół kształcących w tym zawodzie.
  • W ramach zajęć lekcyjnych uczeń odbywa kurs na prawo jazdy w kategorii B (posiadamy własny ośrodek szkoleniowy), a opłata dotyczy wyłącznie zwrotu kosztów za paliwo.
  • Dodatkowo uczniowie uczestniczą w organizowanych na terenie szkoły kursach specjalistycznych, wyjazdach zawodowych do różnych firm i instytucji związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni. Uczniowie zdobywają różnorodne doświadczenia zawodowe, dzięki warsztatom, tworzeniu i realizacji projektów zagospodarowania przestrzeni, współpracy z prywatnymi inwestorami i instytucjami.
  • Nasi uczniowie w zawodzie technik architektury krajobrazu poszerzają swoją wiedzę i umiejętności o elementy florystyki i artystycznego układania kwiatów oraz decoupage-u, dzięki organizowanym na terenie szkoły cyklicznym warsztatom.
  • Uczniowie w trzeciej klasie w okresie wiosennym odbywają 3 tygodniową praktykę w wyznaczonych firmach, a latem istnieje możliwość zarobkowego wyjazdu do Niemiec.
  •  
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ZAWODU
 


 
 
 
 

Data dodania: 2019-02-06 23:38:34
Data edycji: 2021-05-24 22:15:18
Ilość wyświetleń: 9211

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej