Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

KLAUZULA RODO - informacja

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego, z siedzibą w Trzciance
 2. W ZSRCKU w Trzciance wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@powiatnowotomyski.pl.
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na szkole;
 5. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 6. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych mogą być:
 7. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 8. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego, z siedzibą w Trzciance
 9. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3.
 11. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 13. Podanie przez Panią(a) danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania, jest wymogiem ustawowym lub jest niezbędne do zwarcia umowy lub odbywa się za Pani/Pana zgodą. Jeżeli jest Pani(-) zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienia celów określonych w punkcie 3.
 14. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Data dodania: 2018-07-06 09:01:40
Data edycji: 2018-11-23 10:50:17
Ilość wyświetleń: 2908

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej