Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

TECHNIK ROLNIK

Do najważniejszych czynności w zawodzie technik rolnik należy wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, jak również prowadzenie sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich. Do specyfiki tego zawodu należy również umiejętność właściwej eksploatacji maszyn i sprzętu rolniczego. Należy również pamiętać o wiedzy ekonomicznej, która jest niezbędna do prowadzenia uproszczonej rachunkowości i obliczania opłacalności produkcji.
 
To kierunek dla tych wszystkich, którzy chcą związać swoją przyszłość z rolnictwem. Nauczymy Cię podczas zajęć nie tylko produkcji roślinnej i zwierzęcej, ale pokażemy, jak szerokie może być wykorzystanie zdobytej wiedzy. Można przecież realizować się we własnym gospodarstwie, ale także pracować w wielu przedsiębiorstwach, które z produkcją rolniczą są związane. Wielu naszych absolwentów spotkać można w urzędach związanych z rolnictwem, w instytucjach służby rolnej oraz firmach handlującymi środkami do produkcji rolniczej. Masz zatem olbrzymie możliwości.
 
ZADANIA I CZYNNOŚCI:
Do najważniejszych czynności w zawodzie technik rolnik należy wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, jak również prowadzenie sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich. Do specyfiki tego zawodu należy również umiejętność właściwej eksploatacji maszyn i sprzętu rolniczego. Należy również pamiętać o wiedzy ekonomicznej, która jest niezbędna do prowadzenia uproszczonej rachunkowości i obliczania opłacalności produkcji.
 
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
Technik rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą. Może być zatrudniony w urzędach gminy, instytucjach służby rolnej. Może także samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Po ukończeniu szkoły absolwent zdobywa kwalifikacje uprawniające do korzystania z funduszy Unii Europejskiej w obszarze rolno-spożywczym.
 
Poniżej przedstawiamy istotne informacje związane z nauczanym w szkole zawodem technik weterynarii, a w specyfikacji po prawej stronie można wyszukać szczegółowe dane dotyczące przedmiotów, języków, przedmiotów rozszerzonych i uzyskiwanych kwalifikacji (w ciągu trwania nauki w technikum uczeń na różnych poziomach zdaje tzw. kwalifikacje, które stanowią o uzyskaniu przez ucznia odpowiedniego tytułu zawodowego).
 
  • Przygotowujemy uczniów do zewnętrznego egzaminu zawodowego i matury, a w perspektywie do studiów wyższych. Jako szkoła spełniamy wszelkie normy Ośrodka Egzaminacyjnego, dlatego egzaminy zawodowe zewnętrzne (tzw. kwalifikacje) uczniowie zdają na terenie szkoły.
  • Zapewniamy doskonały poziom nauki, dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze, łączącą wiedzę z praktyką (nasi nauczyciele zawodu technik rolnik prowadzą własne gospodarstwa produkcyjne).
  • Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zajęcia praktyczne w tzw. cyklu tygodniowym (od drugiej klasy, dwa razy w tygodniu po 4 godz.) odbywają się w szkolnym gospodarstwie (prawie 200ha pól uprawnych i hodowla bydła).
  • W ramach zajęć lekcyjnych uczeń odbywa kurs na prawo jazdy w kategoriach B i T (posiadamy własny ośrodek szkoleniowy), a opłata dotyczy wyłącznie zwrotu kosztów za paliwo.
  • Dodatkowo uczniowie uczestniczą w organizowanych na terenie szkoły kursach specjalistycznych: kurs (np. na opryskiwacza, kombajnistę, obsługi wózka widłowego).
  • Uczniowie w trzeciej klasie w okresie jesiennym odbywają indywidualną praktykę w wyznaczonych gospodarstwach rolnych, a latem istnieje możliwość zarobkowego wyjazdu na gospodarstwa do Niemiec.
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ZAWODU
 

Data dodania: 2019-02-06 23:35:40
Data edycji: 2021-05-24 22:07:55
Ilość wyświetleń: 6185

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej