Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Szkolny Ośrodek Kariery

Drogi uczniu,
wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia. Na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska.
Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu.

Zadowolenie z pracy - to zadowolenie z życia.

„Praca jest bowiem dobrem człowieka-dobrem jego człowieczeństwa-przez pracę [...]człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb,ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek,[...]poniekąd bardziej staje się człowiekiem”

Jan Paweł II

 

Szkolny Ośrodek Kariery, to miejsce w naszej szkole, w którym uzyskasz profesjonalną pomoc w opracowaniu planu kariery zawodowej i przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy. Głównym celem działalności Szok -u jest zwiększenie szans życiowych absolwentów poprzez wykształcenie umiejętności podejmowania trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych i radzenia na rynku pracy.

 

Jak to realizujemy?
Będąc uczniem naszej szkoły możesz korzystać z różnorodnych form pomocy:

 

Badania preferencji zawodowych - to indywidualne spotkania ucznia z doradcą z wykorzystaniem dostępnych metod testowych, zakończone szerokim omówieniem wyników badań i poradą. Dysponujemy szerokim wachlarzem technik badawczych jak np. programami komputerowymi: e-Szok, WOZ- Wstępna Orientacja Zawodowa, Absolwent Szukam pracy, Absolwent-Działam skutecznie oraz innymi Inwentarz Zainteresowań, Arkusz samopoznania, Arkusz samowiedzy, Test T.O., Test Typ Aktywności Zawodowej, Kwestionariusz Inteligencji Wielorakiej i innymi. Po przeprowadzonym badaniu, uczeń ponownie spotyka się z doradca. Celem drugiego spotkania jest szczegółowe omówienie wyników, uzyskanie od ucznia informacji zwrotnej oraz wspólna analiza wyboru i dopasowania (oferta kształceniowa, kryteria rekrutacyjne, uzyskiwane kwalifikacje).

 

Zajęcia psychoedukacyjne w zespołach klasowych - realizowane są z wykorzystaniem metod aktywnych jak : pogadanka, burza mózgów, metody testowe, giełdy, praca w parach, praca w grupach.

 

Blok dla klas I - celem jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych przydatnych w życiu społeczno - zawodowym, oto niektóre z tematów:

 • Integracja – zasady budowania i funkcjonowania zespołów klasowych, zadaniowych i pracowniczych
 • Asertywność -postawa dająca zadowolenie w kontaktach z ludźmi ,
 • Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów,
 • Ja jako uczestnik grupy-klaryfikacja ról pełnionych w klasie,
 • Umiejętności adaptacyjne w sytuacji zmiany – rozwijanie postaw aktywnych i pozytywnego myślenia

Blok dla klas II - celem jest samoświadomości dotyczącej własnego potencjału, mocnych stron, oto przykładowe tematy zajęć:

 • Rola zainteresowań w kształtowaniu kariery zawodowej,
 • Temperament i charakter jako czynniki warunkujące dopasowanie zawodowe,
 • Moje uzdolnienia i potencjalne możliwości- rozwijanie umiejętności gospodarowania nimi,
 • Giełda umiejętności -w czym jestem najlepszy?
 • Co to jest osobowość zawodowa?
 • Ja za 10 lat- moje pragnienia i cele życiowe.


Blok dla klas III - „Rola pracy w życiu człowieka” celem jest kształtowanie pozytywnych i aktywnych postaw wobec pracy, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi wyborami i emocjami, niektóre spośród realizowanych tematów to:

 • Praca jako wartość - moje postawy i dążenia związane z życiem zawodowym i karierą,
 • Etapy życia zawodowego, przystosowanie zawodowe – uczniowie poznają najistotniejsze teorie rozwoju zawodowego człowieka J.L. Hollanda, A.Roe, D.E.
 • Supera oraz konsekwencje nietrafności wyboru i braku gotowości do wejścia na rynek pracy,
 • Mój preferowany typ środowiska pracy- poznanie typów środowisk pracy ( realistyczne, społeczne, badawcze, przedsiębiorcze, artystyczne, konwencjonalne)
 • Poznanie preferencji zawodowych ( psychofizycznych oraz związanych z własnym systemem wartości),
 • Mapa świata pracy- moje miejsce?
 • Podejmowanie decyzji- kształcenie umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych
 • Świadoma decyzja – zajęcia służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania rozwoju i kariery zawodowej.


Blok dal uczniów klas IV - celem zajęć jest skorelowanie preferencji zawodowych naszych uczniów z ofertą edukacyjną ( szkołą wyższa, planowany kierunkiem studiów, działalność gospodarcza itp.)

„Podejmuję decyzję” – uczniowie zapoznają z informacją o zawodach i rynku pracy, korzystają z „Informatorów o zawodach” Wydawnictwa Perspektywy oraz innych publikacji S. Schwartz, „100 zawodów z przyszłościa”, poznają rankingi uczelni wyższych, np. Tygodnika „ Polityki” czy też miesięcznika „Perspektywy”, rokowania futurologów jak będzie kształtował się rynek pracy w przyszłości, uczą sie szukać informacji w Internecie
„Mój plan kariery” - konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i rynku pracy,
"Stres – to normalne” - trening rozpoznawania i radzenia sobie ze stresem w sytuacjach ekspozycji społecznej ( egzamin, rozmowa o pracę),
„Udana autoprezentacja” - zajęcia służące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji na maturze i podczas rozmowy wstępnej /kwalifikacyjnej/ z pracodawcami.


Prócz tego działa u nas:

 • Bank Informacji Zawodowej - stale gromadzimy i udostępniamy uczniom informacje edukacyjno-zawodowe (o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych uczelni) w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych, internetu.
 • Gazetka szkolna SzOK-owe aktualności - zawiera informacje dotyczące idei Szoku, dostępnej uczniom oferty w ramach kontaktów z doradcą zawodowym , ogłoszenia dotyczące spotkań oraz przede również szeroką informacje o ofercie edukacyjnej i zasadach rekrutacji na uczelnie wyższe.
 • Inne ciekawe formy działalności SzOK-u w ZS RCKU w Trzciance to:
 • „Spotkania z ludźmi sukcesu” - pokazywanie wzorców skutecznego działania, osób prowadzących działalność gospodarczą.
 • Spotkania z cyklu „ Poznajemy zawody” - spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.
 • „Od absolwenta do studenta” - spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych, poznawanie możliwości kształcenia.
 • „Nasz absolwent na rynku pracy” - spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy (promowanie dobrych wzorców).
 • Wyjazdy grupowe młodzieży (odwiedzanie Biur Karier, uczelni wyższych, obecność na Targach Edukacyjnych, odwiedzanie zakładów pracy).

 

„Żeby odnieść sukces w pracy, musisz zawsze w siebie wierzyć...
Jeżeli myślisz, że uległeś-uległeś.
Jeżeli myślisz, że ci nie wolno - nie wolno.
Jeżeli chciałbyś wygrać, ale myślisz, że nie możesz,
Na pewno nie wygrasz.
Jeśli myślisz, że przegrasz - już przegrałeś.
W życiowych zmaganiach nie zawsze
Zwyciężają silniejsi i szybsi.
Prędzej, czy później wygra ten,
Kto myśli, że wygrać może” Steve Klein

 

Zapraszam
Anna Kozańska
doradca zawodowy

Data dodania: 2018-05-18 11:57:38
Data edycji: 2019-02-18 09:22:20
Ilość wyświetleń: 5418

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej