Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Klauzula informacyjna dla rodziców ucznia/ ustawowych przedstawicieli ucznia/ucznia rekrutacja do Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Dyrektor Zespołu Szkół informujemy Panią/Pana, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance z siedzibą Trzcianka 15a, 64-316 Kuślin.
  2. W szkole został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Pani Marlena Galas z którą można się kontaktować mailowo: iod@powiatnowotomyski.pl, telefonicznie 614426705 lub listownie na podany wyżej adres.
  3. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dzieci przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego do ZSRCKU w Trzciance. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a), lit.c), art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe.
  4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do szkoły, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki przez okres jednego roku.
  7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmowa uczestniczenia w rekrutacji.
Data dodania: 2021-05-12 17:59:40
Ilość wyświetleń: 2168

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej