Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Patron szkoły

 • 23.05.1788 - Urodzony w Turwi lub Śmiglu, jako jedyny syn starosty kościańskiego Józefa (1756-1826) i Urszuli z Moszczeńskich (1762-1796).
 • 1802 - po ukończeniu nauki w konwikcie Pijarów w Rydzynie wpisany zostaje na listę kadetów pułku dragonów pruskich im. Gen.Briesewitza;
 • 1802-1806 - Uczy się w instytucie oficerów inspekcji berlińskiej. Mieszka na pensji francuskiej w Berlinie.
 • 10.1806 - Na wieść o klęsce Prus pod Jeną i o wejściu Francusów do Berlina, udaje się do Poznania przywożąc jako pierwszy tę wiadomość.
 • 4.11.1806 - W Poznaniu wstępuje do gwardii honorowej, uformowanej dla Napoleona.
 • 26.06.1806 - Wraz z gwardią wyjeżdża naprzeciw Napoleona i spotyka go w Bytyniu.
 • 12.1806 - Mianowany podporucznikiem, pełni służbę garnizonową w Gnieźnie.
 • 02.1807 - Bierze udział w zdobywaniu Tczewa.
 • 14.03.1807 - Za zdobycie Tczewa odznaczony został krzyżem Legii Honorowej.
 • 09.1807 - Mianowany kapitanem i adiutantem gen. Dąbrowskiego.
 • 02.1808 - Mianowany oficerem ordynansowym Napoleona, wyjeżdża do Paryża. Odwiedza Kościuszkę w Berville.
 • 10-12.1808 - Jest oficerem ordynansowym w Hiszpanii.
 • 04.1809 - Wyjeżdża z Napoleonem na wojnę z Austrią, na polu bitwy pod Ratyzboną mianowany zostaje baronem Cesarstwa.
 • 01.1810 - Awansowany na podpułkownika, przydzielony zostaje do 1 pułku szwoleżerów;
 • 02.1811 - Mianowany szefem szwadronu szwoleżerów.
 • 05.1812 - Bierze udział w wyprawie Napoleona na Rosję;
 • 08.1812 - Prowadzi szarżę pod Smoleńskiem;
 • 09.1812 - Wyjeżdża do Moskwy, przebywa tam aż do odwrotu, walczy na różnych pozycjach, pod Borysowem ratuje rannego gen. Henryka Dąbrowskiego i jego żonę.
 • 06.1813 - W Dreźnie składa prośbę o dymisję, zwolniony ze służby decyzją Napoleona;
 • 05.1814 - Mieszka w Paryżu
 • 03.1815 - Przebywa w Anglii
 • 04.1815 - Powraca do Turwi;
 • 17.07.1815 - Nabywa od ojca Turew i Rąbiń za 720000 złp.
 • 1815-1816 - Gospodaruje w Turwi i Rąbiniu, czyta dzieła rolnicze, przechodzi przeobrażenie moralne i religijne.
 • 1817 - Jedzie przez Kraków do Wiednia; Odwiedza słynnego rolnika niemieckiego Thaera w majątku wzorowym Moegelin k.Berlina
 • 1818-1819 - Przebywa w Anglii i Szkocji, zaznajamiając się z nowoczesnym rolnictwem.
 • 12.1819 - Wraca do Turwi.
 • 1820 - Sprowadza z Anglii pług szkocki i młocarnię; wprowadza płodozmian, układ pól, pasy ochronne; stara się o rękę Antoniny Grudzińskiej
 • 1821 - Ślub z Antoniną Grudzińską, siostrą księżny łowickiej, zostaje szwagrem wielkiego księcia Konstantego.
 • 20.08.1823 - Rodzi się syn Stanisław (1822-1902)
 • 1824 - Przeprowadza uwłaszczenie w Turwi
 • 7.07.1824 - Rodzi się córka Zofia (1824-1853)
 • 12.02.1826 - Rodzi się syn Tadeusz (1826-1879)
 • 8.12.1830 - Na wieść o wybuchu powstania wyjeżdża do Warszawy
 • 1831 - Otrzymuje dowództwo brygady, bierze udział w bitwie pod Grochowem
 • 05.1831 - Z rozkazu gen. Skrzyneckiego organizuje wyprawę na Litwę, otrzymuje nominację na generała brygady.
 • 19.06.1831 - Bitwa o Wilno, klęska, odwrót; zostaje awansowany na generała dywizji i naczelnego wodza na Litwie - wiadomość o awansie otrzymuje dopiero po przejściu granicy pruskiej, po kapitulacji wojska internowany w Kłajpedzie
 • 1832 - Powraca do Turwi; majątek pod sekwestrem pruskim; wyrok trybunału we Wschowie, skazujący Chłapowskiego na 2 lata twierdzy, konfiskatę dóbr i utratę praw publicznych, złagodzony na rok twierdzy i 22000 talarów grzywny.
 • 1833 - Odsiaduje karę w Preussen pod Szczecinem; pisze książkę "O rolnictwie".
 • 1835 - W Poznaniu wychodzi książka "O rolnictwie".
 • 1836 - Uruchomienie cukrowni w Turwi.
 • 18.05.1837 - Rodzi się córka Józefa (1837-1894)
 • 1837 - Uruchamia gorzelnię w Turwi, pisze artykuły o tematyce rolniczej do "Przewodnika Rolniczo-Przemysłowego"
 • 1841 - Bierze udział w powstaniu Bazaru w Poznaniu
 • 1844 - Zajmuje się sprawą szkoły rolniczej
 • 1844 - Nabywa Kopaszewo
 • 11.1846 - Współorganizuje pogrzeb Karola Marcinkowskiego.
 • 1848 - Organizuje oddział kawalerii i prowadzi jego musztrę w Turwi. Mianowany przez Komitet Polski Organizatorem Głównym sił zbrojnych w Kościańskiem.
 • 1850 - Zostaje dyrektorem Towarzystwa Melioracji Obry
 • 1852 - Wychodzi III wydanie "O rolnictwie"
 • 1855 - Zostaje wybrany prezesem Koła Polskiego. Pisze Pamiętniki.
 • 24.04.1857 - W paryżu umiera żona generała, pochowana w Rąbiniu.
 • 1862 - Przebywa w Paryżu i Wersalu.
 • 1875 - IV wydanie książki "O rolnictwie
 • 27.03.1879 - Generał umiera w Turwi
 • 3.04.1879 - Pogrzeb w Rabiniu
 • 1899 - W Poznaniu ukazują się Pamiętniki generała
Data dodania: 2018-05-18 11:45:09
Data edycji: 2018-05-18 11:45:51
Ilość wyświetleń: 4824

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej