Czcionka:

A+A-

Kontrast:

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW NA NOWY ROK SZKOLNY

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW NA NOWY ROK SZKOLNY

Szanowni Państwo  -  Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy Uczniowie!

 

        Z ogromną radością powitamy naszych Uczniów w progach szkoły 1 września 2020 r, by wspólnie rozpocząć nowy rok szkolny. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi Wychowankami oraz możliwości spotkania z Państwem!

 

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia  koronawirusem.

 

    W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ, jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo placówki, wdrożyłam wiele regulaminów postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Zostaną one umieszczone na stronie  www.zsrcku.com. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe ich przestrzeganie.

 

    Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze będą prowadzone w budynku szkolnym i w obiektach należących do placówki.  W związku z tym zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych reguł:

 

 • Rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest podać wychowawcy informację o możliwie najszybszej formie kontaktu z Państwem( telefon, Messenger, email -  z obowiązkiem aktualizowania danych ).
 • Do szkoły/ internatu może uczęszczać tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Uczniowie chorzy, zakatarzeni lub z temperaturą powyżej 38 stopni nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i przebywać w internacie. Rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem i są zobowiązani poinformować dyrektora lub wychowawcę o stanie zdrowia dziecka.
 • Do placówki nie będzie przyjęty uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 • W sytuacji gdy zachorowanie będzie miało miejsce w szkole lub internacie i w uzasadnionym podejrzeniu, że pojawiły się przypisane koronawirusowi objawy (np. wysoka temperatura, duszności, kaszel) a uczeń może zarażać inne osoby, zostanie on umieszczony w izolatorium do czasu przybycia rodzica. Szkoła zapewni opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 • Rodzic zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, wychowawcy lub pracownikowi sekretariatu szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny.
 • Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy, a w sytuacji koniecznej osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do sekretariatu (szkoła) lub wejścia głównego (internat). W pozostałych pomieszczeniach  tylko za zgodą dyrektora szkoły.
 • Rodzice/opiekunowie przebywający w przestrzeni wspólnej szkoły, tj. korytarz wejściowy szkoły(  dojście tylko do sekretariatu) oraz wejście do sekretariatu, zachowują zasady:
 • 1 rodzic/opiekun z uczniem,
 • dystans od kolejnego rodzica/opiekuna z uczniem min. 1,5 m,
 • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • Rodzice i opiekunowie przebywający na terenie szkoły mają obowiązek założenia maseczki na usta i nos oraz dezynfekcji rąk przed wejściem. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 • Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki /dyrektor, wychowawca, nauczyciel lub inna wskazana osoba/ przez kontakt osobisty, mailowy lub telefoniczny.
 • W szkole nie obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa za konieczne, by dziecko takie zabezpieczenie stosowało, nie istnieją ku temu żadne przeciwwskazania.
 • Rodzic powinien wyposażyć ucznia w maseczkę ochronną , by w sytuacji koniecznej, uczeń mógł z niej skorzystać np. przy konieczności izolowania.

 

                Uczniowie otrzymają szczegółowe instrukcje i procedury postępowania podczas spotkań z wychowawcami w szkole i w internacie. Niemniej jednak podstawowymi założeniami w tym roku będzie:

 • Po wejściu do szkoły, internatu , stołówki i innych pomieszczeń dydaktycznych uczeń musi skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Do szkoły i internatu zakazuje się przynoszenia niepotrzebnych przedmiotów.
 • Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się będą na ławce szkolnej ucznia, w miejscu jego pracy.
 • Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać, nie może korzystać ze wspólnych podręczników.
 • W czasie zajęć nie musi korzystać z maseczki ochronnej, jednak może to zrobić, jeśli dzięki temu czuje się bezpieczny np. w czasie przerw czy przemieszczania się po szkole, korzystania z toalety.
 • W każdej sytuacji konieczne jest zachowanie zasad higieny i dystansu społecznego wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

 

 

    Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

 

Z poważaniem

Izabela Kałek

Dyrektor szkoły

Data dodania: 2020-08-30 09:26:56
Data edycji: 2020-08-30 09:30:07
Ilość wyświetleń: 2072

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook