Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Z dziejów szkoły

Z dziejów szkoły
Historia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance rozpoczyna się w roku 1946, kiedy to powołano do życia Trzyletnie Gimnazjum Ogrodnicze. Po dwóch latach przekształcono je w Liceum Rolnicze, następnie w Państwowe Technikum Rolnicze, by wreszcie w roku 1976 utworzyć Zespół Szkół Rolniczych.
 
Z dniem 1 grudnia 1998 r. decyzją Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej utworzono w Trzciance Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Zespołu Szkół RCKU. Patronem szkoły od 1995 roku jest zasłużony dla rolnictwa Wielkopolanin i patriota – generał Dezydery Chłapowski.
 
Pierwszą siedzibą szkoły był pałac położony w parku, i należący od XIX w. do końca II wojny światowej do niemieckiej rodziny Jaccobi. Obecnie szkoła znajduje się w budynku, który wraz z salą gimnastyczną został przekazany do użytku w 1982r. 

Ostatnie lata przyniosły szkole kulminację sukcesów, które zapewniły jej miejsce w ścisłej czołówce średnich szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach związanych z rolnictwem. W 2009 i 2012 roku uczniowie ZSRCKU w Trzciance wygrali w poszczególnych blokach przedmiotowych Centralną Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, zapewniając szkole tytuł najlepszej szkoły rolniczej pośród wszystkich szkół w niej startujących. Fakt ten docenił także ówczesny minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki honorując w 2010 roku ZSRCKU tytułem "Najlepszej szkoły rolniczej w Polsce". 

Kształcenie zawodowe w Zespół Szkół RCKU im. gen. D. Chłapowskiego w Trzciance zyskało uznanie także minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall, która nadała placówce tytuł „Lidera Edukacji Zawodowej w obszarze rolno-hodowlanym”. Był to bezpośredni rezultat wygrania przez szkołę konkursu "Lider Edukacji Zawodowej" organizowanego w 2011 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

- Nie każdy może być liderem –mówi obecna dyrektor szkoły Izabela Kałek. – Dlatego niezmiernie cieszy mnie fakt, że w opinii ekspertów z dziedzin edukacji oraz rolnictwa nasza szkoła zyskała takie uznanie. To nie tylko nobilituje, ale także zobowiązuje do tego, aby stale utrzymywać najwyższy poziom kształcenia we wszystkich oferowanych przez nas zawodach – dodaje.

Jak podkreśla Izabela Kałek, wysokie wyniki nie przychodzą same i aby osiągnąć 100% zdawalność egzaminów zawodowych w takich zawodach jak technik rolnik, technik hodowca koni czy technik żywienia, zarówno kadra pedagogiczna, jak też i uczniowie wkładają wiele wysiłku. Zaplecze do nauki w tych zawodach zapewniają nowoczesne, 250-ha gospodarstwo szkolne, kryta ujeżdżalnia z hipodromem i parkurem oraz dobrze wyposażona pracownia żywienia. Dzięki temu na zajęciach praktycznych w optymalnych warunkach można przekazać niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Dodatkowym atutem szkoły są coroczne, kilkumiesięczne praktyki dla uczniów w niemieckich gospodarstwach rolnych oraz kursy i szkolenia odbywane w niemieckich ośrodkach doradztwa rolniczego.

Szkoła w Trzciance od wielu lat stara się wychodzić naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy. Kształci też młodzież w zawodach technik architektury krajobrazu czy technik informatyk, które cieszą się niesłabnącym powodzeniem wśród gimnazjalistów. Jednak w kreowaniu nowoczesnych trendów szkoła nie zapomina o swej 67-letniej historii i kultywowaniu tradycji. Od 52 lat w Trzciance funkcjonuje Zespół Pieśni i Tańca „Polanie”, który prezentuje regionalne, polskie tańce i przyśpiewki, zdobywając nagrody w kraju oraz poza jego granicami.

Kalendarz

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button