Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Gospodarstwo

Gospodarstwo

Gospodarstwo szkolne, po reorganizacji i sprzedaży części gruntów, liczy obecnie 200 hektarów i jest podstawowym zapleczem kształcenia praktycznego w zawodach: technik rolnik i technik hodowli koni.

 

Podstawowa produkcja roślinna to: pszenica ozima, jęczmień ozimy, rzepak, buraki cukrowe oraz kukurydza z przeznaczeniem na kiszonkę oraz na ziarno. Produkcja zwierzęca obejmuje natomiast bydło mleczne, bydło opasowe, świnie w cyklu zamkniętym oraz konie. Współczynnik bonitacji gleb wynosi 1,1. W gospodarstwie zatrudnionych jest obecnie 14 pracowników.

 

 

W ciągu roku szkolnego raz w tygodniu, w gospodarstwie odbywają się zajęcia praktyczne dla uczniów klas II, III i IV Technikum w zawodach: technik rolnik i technik hodowli koni. Dzięki współpracy z partnerami zewnętrznymi, m. in.: Dalgety Polska S.A., Limagrain Polska oraz Nordzucker Polska S.A. uczniowie podczas zajęć praktycznych mają dostęp do nowości w zakresie uprawy, nawożenia i techniki rolniczej. Pomagają także w prowadzeniu poletek doświadczalnych zakładanych na polach gospodarstwa.

W miesiącu październiku Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance wzbogacił się o nowy sprzęt rolniczy, zakupiony na potrzeby kształcenia ustawicznego. Są to ciągnik rolniczy oraz rozsiewacz nawozów i agregat uprawowy. Zakup sprzętu był możliwy dzięki dofinansowaniu jakie powiat nowotomyski otrzymał na realizację projektu „Podniesienie jakości kształcenia w ZSRCKU w Trzciance poprzez zakup nowoczesnego sprzętu technologicznego”. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 14 czerwca 2010 roku pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a Powiatem Nowotomyskim. 

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. 

Aktualnie poważnym problemem szkoły jest brak właściwego i nowoczesnego sprzętu rolniczego. Konieczność uzupełnienia sprzętu wynika z wielu aspektów i standardów kształcenia, programów nauczania, wymogów w zdobywania kolejnych akredytacji w prowadzonym kształceniu w formach szkolnych i pozaszkolnych. Zrealizowanie projektu będzie szansą powiązania programów, kadry i bazy tak, aby wprowadzić, szczególnie w kształceniu ustawicznym europejskie standardy edukacyjne – powiedziała Izabela Kałek, dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.

Całkowita wartość projektu wynosi 356 861,30,00 zł. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 267 645,97. Pozostała kwota stanowi wkład własny powiatu nowotomyskiego.

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook