Znak jakości szkoły 2018

Która z cech Twoim zdaniem jest najważniejsza u nauczyciela:

Uczestniczymy
statystyka
A A A

Praktyki zagraniczne naszych uczniów.Uczniowie naszego Technikum, kształcący się w zawodzie technik rolnik brali udział w programie zagranicznych staży zawodowych realizowanych pod nazwą „Nowe umiejętności – większe szanse na europejskim rynku rolnym – staż zawodowy uczniów szkół rolniczych”, którego beneficjentem było Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu.

Praktyki odbywały się w niemieckich gospodarstwach rolnych. Uczniowie mieli nie tylko możliwość zapoznania się z pracą i formami jej realizacji w niemieckich gospodarstwach, ale także poznali odmienną kulturę, religię, tradycje. Trzymiesięczny okres praktyk stał się nie tylko szansą na zdobycie nowych doświadczeń, ale także sposobnością do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni. Tak długi okres pobytu był także szansą na doskonalenie i rozwijanie umiejętności językowych. Staż został dofinansowany w ramach programu ERASMUS+, który jest realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie – projekt nr 2014-1-PL01-KA102-000721.

W tegorocznych praktykach uczestniczyli: Weronika Wiśniewska, Marcin Bartkowiak, Krystian Wiśniewski, Marcin Koplin.

Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że taki wyjazd nazwać można „szkołą życia”, w każdym aspekcie. Odmienność kulturowa, otoczenie, formy pracy w niemieckim gospodarstwie, a także kwestie językowe mogły wydawać się na początku trudne. Jednak im dłużej trwał staż, tym ciekawsze stawiano przed nimi wyzwania. Wyjazd okazał się strzałem w dziesiątkę i taką formę zdobywania doświadczenia mogą polecić każdemu.

Komentarze