Znak jakości szkoły 2018

Która z cech Twoim zdaniem jest najważniejsza u nauczyciela:

Uczestniczymy
statystyka
A A A

Oferta dla techników architektury krajobrazu...Naszą szkołę odwiedziła pani dr hab. Agnieszka Krzymińska, która zaprezentowała uczniom klasy III i IV w zawodzie technika architektury krajobrazu Katedrę Kształtowania Terenów Zieleni na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Dla osób, które po technikum chciałyby kontynuować naukę na studiach wyższych, to najlepsza oferta. Program studiów zakłada bowiem odwołanie się do bardzo wielu elementów, realizowanych w ramach zajęć kierunkowych w naszej szkole..

Dodatkowo uczniowie mogli nie tylko zapoznać się z realizowanymi podczas studiów przedmiotami, ale także dowiedzieć się o wymaganiach, jakie stawiane są podczas rekrutacji.

  

Komentarze