Znak jakości szkoły 2018

Która z cech Twoim zdaniem jest najważniejsza u nauczyciela:

Uczestniczymy
statystyka
A A A

JESTEŚMY W GRONIE SZKÓŁ OLIMPIJSKICH I MAMY BRĄZOWĄ TARCZĘ !!!!!!

Już po raz kolejny Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła wyniki rankingu szkół ponadgimnazjalnych i znów JESTEŚMY W GRONIE NAJLEPSZYCH W rankingu tym oceniano szkoły w wielu kategoriach . Jedną z nich było zdobywanie nagród i wyróżnień w 44 ogólnopolskich olimpiadach, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/2016. To właśnie w rankingu SZKÓŁ OLIMPIJSKICH znaleźliśmy się na 107. miejscu w Polsce. Warto dodać, iż osiągnięcie to jest tym większe, że w tym zaszczytnym gronie pojawiliśmy się jako jedyna szkoła naszego terenu. Z ogromną radością przyjęliśmy także wiadomość o tym, że w tym roku uplasowaliśmy się , po raz kolejny, na bardzo wysokiej pozycji wśród szkół wielkopolskich i otrzymaliśmy w rankingu techników BRĄZOWĄ TARCZĘ. Tutaj kryteria oceny były nieco odmienne, bowiem obejmowały: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Mając taką perspektywę i ciesząc się z sukcesu naszej szkoły, dziękujemy wszystkim, którzy swoją wytrwałością, wiedzą i zaangażowaniem sprawili, że dziś możemy być dumni z naszego technikum. Niemniej jednak to dla nas także zachęta do dalszej wzmożonej pracy, byśmy mogli cieszyć się z kolejnych nagród i wyróżnień.
Autor:jd