Znak jakości szkoły 2017

Która z cech Twoim zdaniem jest najważniejsza u nauczyciela:

Uczestniczymy



















statystyka


A A A

"Dzień Patrona" i ślubowanie klas pierwszych.



W naszej szkole szczególne znaczenie ma obchodzony rokrocznie „Dzień Patrona Szkoły”. Jest to bowiem nie tylko okazja do przypomnienia niezwykłej biografii Dezyderego Chłapowskiego, ale także chwila zadumy nad wartościami, do których był przywiązany i które winny stać się punktem odniesienia dla naszych uczniów. To także chwila, gdy do społeczności uczniowskiej przyjęci zostają, oficjalnie i uroczyście, uczniowie klas pierwszych. Ślubują oni na sztandar szkoły, iż zawsze trwać będą na straży wartości, a swoją postawą przyczynią się do krzewienia patriotyzmu i postaw obywatelskich. Także w tym roku uczniowie klas w zawodach technik rolnik, technik weterynarii, technik żywienia i technik architektury krajobrazu wraz z wychowawcami, złożyli w obecności Dyrekcji Szkoły, Grona Profesorskiego i całej społeczności, takie przyrzeczenie.

Później jednak przyszedł czas na chwilę rozrywki, bowiem drugą część uroczystości, organizowaną przez Samorząd Uczniowski, rozpoczęły życzenia dla Grona Profesorskiego, które utrzymane zostały w konwencji dworskiej. Szkolny kabaret ukazał model ucznia doskonałego, który okazał się zaprzeczeniem ucznia grzecznego, a konkurencje sportowe i teledyski pozwoliły dopełnić obrzędu otrzęsin klas pierwszych. Swoje umiejętności taneczne zaprezentowali nie tylko uczniowie , ale także, co wzbudziło aplauz widowni, wychowawcy klas pierwszych. Rywalizację zakończyło ogłoszenie wyników i przyznanie klasom dyplomów i nagród. Najwięcej punktów za konkurencje otrzymała klasa I B i to ona okazała się triumfatorem całości uroczystości oficjalnego przyjęcia do społeczności szkolnej pierwszoklasistów.

  

Komentarze