Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

TERMINY REKRUTACJI

  1. Kandydaci do klas pierwszych, dla których Technikum w Trzciance jest szkołą pierwszego wyboru, od 11 maja (poniedziałek) do 23 czerwca 2020 r. (wtorek) do godz. 1500 rejestrują się w systemie elektronicznego naboru. Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się w formie elektronicznej.  Za pomocą strony powiatnowotomyski.edu.com.pl będzie można poznać szczegółową ofertę, wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły oraz sprawdzić wyniki rekrutacji. Istnieje możliwość dokonania rejestracji w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.30.
  2. Wydrukowane i podpisane podanie przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do dnia 23 czerwca 2020 (wtorek) do godz. 15:00.
  3. W dniach od 14 czerwca (piątek) do 19 czerwca 2019 r. (środa) do godz. 1500 kandydat może dokonać zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół.
  4. W dniach od 26 czerwca (piątek) do 30 czerwca 2020 r. (wtorek) do godz. 1500 kandydaci dostarczają:
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem),
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem),
  • zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty,
Data dodania: 2019-02-06 23:43:59
Data edycji: 2020-02-27 17:13:12
Ilość wyświetleń: 2050

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook