Znak jakości szkoły 2017

Która z cech Twoim zdaniem jest najważniejsza u nauczyciela:

Uczestniczymystatystyka


A A A

Uczniowie w zawodzie technik rolnik zdobywają wiedzę podczas seminariów naukowych...Uczniowie kształcący się w zawodzie technik rolnik nie tylko zdobywają umiejętności w naszej szkole, ale także rozwijają swoją wiedzę na profesjonalnych szkoleniach.

Po raz kolejnych wzięli udział w Seminarium uprawowym organizowanym rokrocznie przez wydawnictwo Top Agrar. Wykłady są prowadzone przez dr Hansageorga Schönbergera, który już od wielu lat współpracuje z wydawnictwem.

Tematem wykładów było zmianowanie i płodozmian roślin uprawnych, poplony i ich znaczenie, uprawa kukurydzy, oraz stosowanie środków ochrony roślin.

Seminarium to pozwoliło nie tylko poznać nowe informacje na temat uprawy., ale stało się także okazją do dyskusji na tematy rolnicze i formą wdrażania młodych adeptów rolnictwa do nowoczesnego i świadomego zarządzania gospodarstwem.

 

Komentarze