Znak jakości szkoły 2018

Która z cech Twoim zdaniem jest najważniejsza u nauczyciela:

Uczestniczymy
statystyka
A A A

Tytuł NAJLEPSZY W ZAWODZIE przyznany


Po raz piąty w naszej szkole wręczono statuetki NAJLEPSZY W ZAWODZIE. Istotą konkursu jest wyłonienie najlepszych w danym zawodzie uczniów, którzy z pasją podchodzą do realizowanych przez siebie zadań i wyzwań. Udział w nim biorą uczniowie klas II, III i IV, wyłonieni z nominacji przekazanych przez kolegów i nauczycieli. W końcowej ocenie brane są pod uwagę zarówno osiągnięcia w nauce zawodu, udział w konkursach i olimpiadach zawodowych, aktywność społeczna w zawodzie oraz wyjątkowe predyspozycje do zawodu.

W tym roku uczniowie nominowani byli w pięciu zawodach: technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik, hodowca koni, technik rolnik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

W zawodzie technik architektury krajobrazu statuetkę zdobyła Paulina Dziubała. Miejsce drugie przypadło Adriannie Szałek, a trzecie Kornelii Gucia. Nagrody wręczyła Dyrektor Szkoły p. Izabela Kałek wraz z nauczycielem zawodu p. Moniką Pietrakowską.

W zawodzie technik informatyk statuetkę zdobył Paweł Jastrzębski, miejsce drugie przypadło Mikołajowi Kaplerowi, a trzecie Bartoszowi Błachowiakowi. Nagrody wraz z p. Dyrektor wręczał p. Sławomir Gąsiorowski.

W zawodzie technik hodowca koni miejsce I wywalczyła Agnieszka Laufer, druga nagroda powędrowała do Sandry Sygierycz, a nagroda trzecia do Patrycji Walczak. Statuetkę i dyplomy wraz z p. Dyrektor wręczał p. Bogusław Zboralski.

W zawodzie technik rolnik statuetkę i tytuł NAJLEPSZEGO W ZAWODZIE otrzymał Adam Łukaszewski, miejsce drugie zdobył Krzysztof Szofer, a trzecie przypadło w udziale Mateuszowi Nowakowi. Nagrody wraz z p. Dyrektor wręczał p. Marek Duda.

W zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych I nagrodę zdobył Bartłomiej Góra, pokonując w zaciętej rywalizacji Natalię Bartkowiak i Barbarę Rzepę. Nagrody wręczała p. Dyrektor i p. Jadwiga Pietrzak.

Uroczysta gala to nie tylko forma docenienia tych, którzy każdego dnia świadomie realizują własne marzenia i pragną doskonalić się zawodowo, to także święto wszystkich nauczycieli zawodu, którzy wspierając swych uczniów w codziennej pracy, wraz z nimi cieszyć się mogą z tak ogromnego sukcesu. Ogromna grupa nominowanych we wszystkich zawodach oraz trudna praca Kapituły przyznającej tytuł, są potwierdzeniem wyjątkowości uczniów Trzcianeckiego Technikum, ich talentu, szerokiej wiedzy i nieprzeciętnych możliwości.

Kolejna Gala już za rok i o tytuł NAJLEPSZEGO W ZAWODZIE starać się będą mogli uczniowie obecnych klas pierwszych, a i w ich gronie znaleźć można wielu utalentowanych wychowanków.

  

Komentarze