Znak jakości szkoły 2017

Która z cech Twoim zdaniem jest najważniejsza u nauczyciela:

Uczestniczymystatystyka


A A A

Święto Patrona w Szkole.W poniedziałek, 10 października 2016 r. nauczyciele i młodzież Technikum w Trzciance uczcili kolejną rocznicę nadania ZS RCKU imienia generała Dezyderego Chłapowskiego. Ten wybitny Wielkopolanin XIX w. patronuje Szkole już od 21 lat. To bardzo doniosłe wydarzenie w życiu Szkoły. Nie zabrakło zatem uroczystej oprawy: pocztu sztandarowego, szacownych gości i inaugurującego uroczystość wykładu, wygłoszonego przez zaproszonego gościa doktora Zdzisława Kościańskiego, który w swojej prelekcji przypomniał bohaterskie czyny, odważne poglądy i uniwersalne wartości, jakim wierny był Dezydery Chłapowski i wielu innych sławnych Wielkopolan czasów „najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”. Święto Patrona to szczególnie ważny moment dla uczniów klas pierwszych Technikum, którzy zgodnie z tradycją Szkoły złożyli uroczyste ślubowanie stając się w pełni świadomymi zobowiązań wobec Szkoły i siebie nawzajem.

Dzień Patrona był również doskonałą okazją , aby zaprezentować niezwykle bogaty dorobek Generała z Turwi . Temu też poświęcony został przygotowany przez młodzież z Trzcianki montaż słowno – muzyczny i prezentacja multimedialna o życiu Chłapowskiego. Dla uczniów trzcianeckiej Szkoły jest oczywiste, że ich Patron to nie tylko prawdziwy bohater, to przede wszystkim, człowiek, od którego mogą się uczyć odwagi , wytrwałości, wiary i miłości do ojczyzny oraz przede wszystkim szacunku do pracy.

Kolejnym punktem uroczystości był Szkolny Konkurs Pięknego Czytania, w którym uczniowie z poszczególnych klasy prezentowali fragmenty tekstów napisanych przez Dezyderego Chłapowskiego (fragmenty z „Pamiętników” lub podręcznika „ O rolnictwie” ).

Komisja konkursowa, której przewodniczył pan dr Zdzisław Kościański, oceniając prezentację brała pod uwagę m.in.: technikę czytania oraz sposób interpretacji tekstu. Zwyciężczynią tych zmagań okazała się reprezentanta klasy II c, a nagrodą za zajęcie I miejsca w konkursie było dofinansowanie przez Dyrektor Szkoły Izabelę Kałek wycieczki klasowej.

W części finałowej uroczystej gali wystąpił ZP i T „Polanie” od ponad 60 lat uświetniający wyjątkowo ważne dla Szkoły wydarzenia. Tym razem Polanie zaprezentowali swoje umiejętności wykonując tańce i przyśpiewki z regionu Wielkopolski – folklor szamotulski.

Na zakończenie obchodów Święta Patrona wszyscy uczestnicy udali się do szkolnego pałacu na słodki poczęstunek.

Komentarze