Znak jakości szkoły 2018

Która z cech Twoim zdaniem jest najważniejsza u nauczyciela:

Uczestniczymy
statystyka
A A A

OD NASIONKA DO TRAWNIKAKlasa II TAK nie tylko pięknie projektuje, ale stara się także zgłębić tajniki natury. Podczas zajęć wykonuje więc różne doświadczenia, których wyniki w sposób znaczący mogą ułatwić pracę architekta. Kolejny eksperyment zakładał badanie wpływu temperatury na kiełkowanie nasion trawy.

Do trzech pojemników wysiano nasiona mieszanki trawnikowej używanej do zakładania trawników. Dwie próbki umieszczono w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej, jedną w pomieszczeniu gdzie było chłodno.

Zgodnie ze wskazaniami, trawa może kiełkować w temperaturze powyżej 10 stopni C, co udało się zaobserwować w dwóch z trzech pojemników. Wiedza podręcznikowa to element ważny, ale nic tak nie uczy, jak samodzielnie przeprowadzona próba :)

Komentarze