Znak jakości szkoły 2018

Która z cech Twoim zdaniem jest najważniejsza u nauczyciela:

Uczestniczymy
statystyka
A A A

Naszej szkole patronować będzie Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuStarania trzcianeckiego technikum, zmierzające do nieustannego podnoszenia poziomu kształcenia, znalazły swoje potwierdzenie w umowie patronackiej, jaką 15 maja 2015 roku podpisała, przy udziale Starosty Nowotomyskiego, Dyrektor Szkoły, mgr inż. Izabela Kałek z prof. dr hab. Moniką Kozłowską – Prorektorem ds. Studiów , reprezentującą Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Patronat ten ma na celu przede podjęcie współpracy dydaktyczno – naukowej między placówkami, co pozwoli uczniom trzcianeckiej szkoły nie tylko uczestniczyć w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez wykładowców uniwersyteckich, ale poznawać uczelnię, która często stanowi naturalny wybór na drodze edukacyjnej. Możliwość uczestniczenia w życiu studenckim, wzięcia udziału w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez studentów i wykładowców, to z pewnością szansa bliższego poznania środowiska, które dla wielu uczniów technikum stanie się przestrzenią edukacyjną po egzaminach maturalnych.

Współpraca z uczelnią, która kształci w tak wielu kierunkach, związanych tematycznie z tym, co stanowi przedmiot zainteresowań i pasji uczniów, da także szansę młodzieży na doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, pod okiem nie tylko kadry szkolnej, ale i przy współpracy z wykładowcami akademickimi. Ta możliwość ma szczególne znaczenie dla szerokiego grona wychowanków trzcianeckiej szkoły, którzy każdego roku startują w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Pomoc ze strony uczelni pozwoli im nie tylko zyskać dostęp do materiałów dydaktycznych, ale także da szansę na pogłębienie wiedzy merytorycznej. Podpisanie umowy to z pewnością pierwszy krok, kolejnym stanie się organizacja pracy obu placówek w taki sposób, by możliwości, jakie daje umowa, zostały wykorzystane w pełni. Bogactwo propozycji , jakie niesie umowa, zostanie z pewnością wykorzystane w kształceniu na wszystkich kierunkach realizowanych w ramach pracy trzcianeckiego technikum. Taka szansa, stworzona uczniom przez dyrekcję, a której realizację wspomagać będzie kadra pedagogiczna, z pewnością zaowocuje kolejnymi sukcesami szkoły.

Komentarze