Znak jakości szkoły 2018

Która z cech Twoim zdaniem jest najważniejsza u nauczyciela:

Uczestniczymy
statystyka
A A A

Nasza krew darem naszych serc!


24 marca 2015 roku przeprowadzono kolejną akcję krwiodawstwa w naszej szkole.

Drugi raz w 2015 roku na naszej szkoły zawitał krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Poznania. W trakcie akcji krwiodawstwa oddano łącznie 12,15 litra krwi pełnej. Krew oddało łącznie 27 osób w skład których wchodzili głównie uczniowie naszej szkoły.

Spośród wszystkich klas najliczniejszą reprezentację stanowili uczniowie klas III A, IV A i III B. Miło na zauważyć, że około 30% osób oddających krew stanowiły uczennice.

Miło było nam gościć kilkoro absolwentów, dla których oddawanie krwi stało się bardzo pożyteczną tradycją nawet opuszczeniu naszych murów.

Kolejna akcja krwiodawstwa planowana jest na dzień 09 czerwca 2015 w godzinach 9:00-13:00. Zapraszamy wszystkich serdecznie!

mgr Idzi Michalczak


Komentarze