Znak jakości szkoły 2017

Która z cech Twoim zdaniem jest najważniejsza u nauczyciela:

Uczestniczymystatystyka


A A A

Jesteśmy najlepsi w rejonowej OWiUR!Po raz czterdziesty, pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, odbyła się Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. To jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju. Jej etap okręgowy, pod nadzorem przewodniczącego Okręgu Poznańskiego dr hab. inż. Ireneusza Antkowiaka, przeprowadzony został na terenie naszej szkoły Technikum, co stanowi wielkie wyróżnienie i docenienie jakości jej pracy.

Jubileuszowe zmagania uświetniło swą obecnością wielu znamienitych gości, jednak najważniejsi byli ci uczniowie, którzy stanęli do teoretycznego testu oraz zadań praktycznych sprawdzających wiedzę z określonych bloków tematycznych.

Znajomość zagadnień związanych z produkcją zwierzęcą, produkcją roślinną, mechanizacją rolnictwa, gastronomią, technologią żywienia czy architekturą krajobrazu to od wielu już lat dziedziny, w których uczniowie Trzcianeckiego Technikum zajmują czołowe lokaty. Jest to tym ważniejsze, iż zdobywane przez uczniów wysokie miejsca nie tylko są świadectwem jakości nauczania i podnoszą prestiż szkoły, ale mają wymierny skutek także dla laureatów, którzy mogą liczyć na indeks, a po zakończeniu edukacji w szkole średniej, możliwość podjęcia studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym.

Także w tym roku nasza szkoła potwierdziła, iż miano Najlepszej Szkoły w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, zdobywane już od wielu lat, nie jest dziełem przypadku.

W kategorii architektura krajobrazu I miejsce, z ogromną przewagą punktową, zdobyła Kinga Kapłon. W bloku gastronomia triumf święciła po raz drugi Natalia Bartkowiak. W bloku produkcji zwierzęcej dwie pierwsze lokaty przypadły Michałowi Krawczykowi i Dominice Stolpe. W produkcji roślinnej natomiast po raz kolejny pierwsze miejsce zajął Krzysztof Szofer, a na trzecim miejscu rywalizację ukończył Karol Jędrzejewski. W bloku technologii żywienia drugie miejsce przypadło Dominice Kędziora.

Uczniowie ci zakwalifikowali się jednocześnie do etapu centralnego, który w tym roku odbędzie się w czerwcu, na terenie naszej szkoły. Zwycięzcom i ich wykładowcom gratulujemy ogromnego sukcesu i życzymy, by kolejne zmagania były równie udane.

  

Komentarze