Znak jakości szkoły 2018

Która z cech Twoim zdaniem jest najważniejsza u nauczyciela:

Uczestniczymy
statystyka
A A A

Gratulacje dla Kingi!!!Nasza szkolna koleżanka, Kinga Kapłon, odebrała w zeszłym tygodniu Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

To niezwykłe wyróżnienie przyznawane jest uczniowi szkoły średniej, który ma możliwość zdawania egzaminu dojrzałości, otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen oraz wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Decyzją Rady Pedagogicznej takie wyróżnienie powinno trafić do rąk Kingi, która nie tylko wspaniale realizuje się w zawodzie technika architektury krajobrazu, ale swoją sumiennością i pracowitością zaskakuje wszystkich nauczycieli.

Takie stypendium może otrzymać tylko jeden uczeń danej szkoły i trwa ono od września do czerwca w danym roku szkolnym.

KINGUŚ SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

I ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW

Komentarze