Znak jakości szkoły 2018

Która z cech Twoim zdaniem jest najważniejsza u nauczyciela:

Uczestniczymy
statystyka
A A A

EKIPA ROLNIKÓW NA TROPIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃUczniowie klasy III w zawodzie technik rolnik mieli okazję uczestniczyć w prelekcji doradców z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Poznania.

Spotkanie, które odbyło się w naszej szkole, pozwoliło prelegentom zaprezentować zagadnienia związane z prowadzeniem i wykorzystaniem gospodarstwa demonstracyjnego, przyjrzeć się nowoczesnym technologiom produkcji mleka oraz dokonać analizy zagadnień związanych z racjonalnym nawożeniem zbóż.

Panowie mgr inż Czesław Bachorz, dr inż Zbigniew Kwiatkowski oraz dr inż Tadeusz Przybecki w swoich wykładach wskazywali przede wszystkim na szerokie możliwości, jakie oferuje młodym branża rolnicza, podkreślali różnorodność form prowadzenia gospodarstwa, a także zachęcali do nieszablonowego myślenia, otwartości i podejmowania wyzwań.

Spotkanie okazało się niezwykle interesujące i z pewnością kolejne już niedługo.

 

Komentarze