Która z cech Twoim zdaniem jest najważniejsza u nauczyciela:

Uczestniczymy

statystyka


A A A

DZIEŃ PATRONADzień Patrona to szczególne wydarzenie dla całej społeczności szkolnej. To przede wszystkim moment, gdy wspominamy człowieka, którego nowatorskie myślenie, odwaga i bezkompromisowość, a przede wszystkim przywiązanie do wiedzy, stanowić mogą dla uczniów trzcianeckiego technikum, wzór do naśladowania. To właśnie Dezyderego Chłapowskiego w kontekście trzech istotnych dla niego haseł: MODLITWY, PRACY I WALKI, ukazała w swojej prelekcji p. Wiesława Surdyk Fertsch, doradca metodyczny, autorka szkolnych podręczników, a przede wszystkim osoba zgłębiająca tajemnice życia Patrona. To w jej słowach odnaleźć można było przesłanie, któremu wierny był przez całe swoje życie generał Chłapowski, nakazujące wykorzystywać każdą chwilę na to, by się rozwijać , doskonalić, poszerzać horyzonty. Takie ambicje mają także uczniowie i nauczyciele, od wielu lat udowadniający, że potrafią realizować zadania niebanalne, uczą z pasją i zdobywają wiedzę w ścisłej realizacji z praktycznym jej wykorzystaniem, a więc dokładnie tak, jak nakazywał Patron. Taką drogę obiecali także wybierać uczniowie klas pierwszych, którzy tego właśnie dnia złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

Dzień Patrona to także szansa na wspólną zabawę realizowaną w formie zadań logicznych, na poszukiwanie wśród szkolnej społeczności tych, którzy najbardziej podobni są do generała czy wspólne biesiadowanie. Uroczystość związana z pamięcią o człowieku, który myślał niebanalnie, stawiał wyzwania, to dla trzcianeckich uczniów nie kolejny dzień w szkole, ale moment dyskusji o tym, czy mogę być do Chłapowskiego podobnym, czy mam szansę jak on zapisać się w pamięci potomnych.

Komentarze