Znak jakości szkoły 2017

Która z cech Twoim zdaniem jest najważniejsza u nauczyciela:

Uczestniczymy
statystyka
A A A

UWAGA GIMNAZJALIŚCI!


Proszę osoby zamierzające mieszkać w internacie
o pobranie i wypełnienie kwestionariusza.